За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Научна конференция с международно участие „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър"


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Х. Ст. преп. Росица Пенчева Христова

Корпус: 3
Стая 208
E-mail:
r.hristova@shu.bg
Телефон:
054 830495 вътр. 341
Приемно време:

I седмица понеделник 13-15; ІІ седмица петък 10-12

OpenGL&GLUT Базов прозорец за 3D графика
OpenGL&GLUT Лабораторно упражнение №1
OpenGL&GLUT Лабораторно упражнение №3
OpenGL&GLUT Лабораторно упражнение №4
Задание за курсова работа по Бази от данни за специалност Икономическа информатика
Задачи за самостоятелна работа върху BAT-файлове
Изисквания за курсова работа по Информатика за ЕООС
Изисквания за курсова работа по Нови информационни технологии за специалност Журналистика
Изисквания за реферат по Нови информационни технологии за специалност Връзки с обществеността
Команден интерпретатор CMD. Комуникация със системата.
Команди за системна информация и настройка.
Командни файлове в MS Windows
Обектно прикрепване в AutoCAD
ОС LINUX сем.упр.2
ОС LINUX сем.упр.3
ОС LINUX. сем. упр. 1
Пренасочване на стандатния вход/изход. Филтърни команди
Средства за създаване на реалистични изображения в OpenGL
Студентско портфолио за специалност EOOC
Файлова система. Име на файл. Команди за работа с директории
Файлова система. Команди за работа с файлове
Файлови системи. Команди за работа с устройства