За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Международна научна конференция „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър" Примерни тестове


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


  Международна научна конференция „Икономически науки и устойчиво образование“ кани изследователи, учители, докторанти и магистри в областта на икономическите науки и образованието, както и други заинтересовани лица, да споделят своите открития и опит, да разпространяват научни идеи и да установят академични контакти в един от петте класически  университети в България!

За участие в конференцията са поканени и студенти, които искат да задълбочат знанията си в областта на икономиката, мениджмънта, финансите, счетоводство, маркетинга, бизнес администрацията и образованието, и да се запознаят възможно най-рано със спецификата на научните изследвания.

Целта на конференцията е да допринесе за сигурна и ефективна  икономика и  устойчиво образование.

Работата на конференцията се организира в две секции, обхващащи шест направления:

Икономически науки - възможности и предизвикателства

 • Развитие на бизнеса, иновациите и предприемачеството
 • Предизвикателства и решения на счетоводни и финансови проблеми
 • Лидерство, доверие и етика

Устойчивост и устойчиво образование

 • Принципи на устойчивост и устойчиво развитие
 • Устойчиво образование
 • Информационни и комуникационни технологии в образованието

Работни езици на конференцията  са български, английски и руски.

Докладите на конференцията се публикуват в сборник след предварително приемане и рецензиране.

Важни дати

 • Изпращане на заявки за участие с  анотации на докладите до 20 март 2022 г. на имейла на конференцията: esse@shu.bg
 • Внасяне на таксата до 20 март включително, 2022 г.
 • Потвърждаване на приета заявка и анотация до 31 март 2022 г.
 • Провеждане на конференцията - 8-9 април 2022 г.
 • Изпращане на окончателния доклад - до 10 май 2022 г. на имейла на конференцията: esse@shu.bg
 • Публикуване на Сборника с доклади - юли 2022 г.

ПОКАНА

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ (с включена анотация) в Международна научна конференция „Икономически науки и устойчиво образование“ 8-9 април 2022 г.

УКАЗАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Сборници с доклади: 2022