За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Научна конференция с международно участие „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър"


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Методика на обучението по математика  и информатика

Учебен план-2020

Учебен план-2017

Квалификационна характеристика

Информатика

Учебен план-2020

Учебен план-2017

Квалификационна характеристика

Изчислителна математика

Учебен план-2020

Учебен план-2017

Квалификационна характеристика

Алгебра и теория на числата

Учебен план-2020

Учебен план-2017

Квалификационна характеристика

Геометрия и топология

Учебен план-2020

Учебен план-2017

Квалификационна характеристика

Математически анализ

Учебен план-2020

Учебен план-2017

Квалификационна характеристика

Диференциални уравнения

Учебен план-2020

Учебен план-2017

Квалификационна характеристика