За ФМИ
Деканско ръководство Правилник


Учебна дейност
Разписи и графици за ОКС Бакалавър Разписи за ОКС Магистър Заповед за групи и потоци Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити Разписи Дневник за стажантска практика


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) ФМИ Ви предлага... Бизнес математика Компютърна информатика Компютърни информационни технологии Информационни технологии в икономиката Информационни технологии, информатика и математика Икономика и математика Икономика КСК - Примерни тестове


Състезание за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ


Състезание за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ


Методика на обучението по математика  и информатика

Учебен план-2020

Учебен план-2017

Квалификационна характеристика

Информатика

Учебен план-2020

Учебен план-2017

Квалификационна характеристика

Изчислителна математика

Учебен план-2020

Учебен план-2017

Квалификационна характеристика

Алгебра и теория на числата

Учебен план-2020

Учебен план-2017

Квалификационна характеристика

Геометрия и топология

Учебен план-2020

Учебен план-2017

Квалификационна характеристика

Математически анализ

Учебен план-2020

Учебен план-2017

Квалификационна характеристика

Диференциални уравнения

Учебен план-2020

Учебен план-2017

Квалификационна характеристика