За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Научна конференция с международно участие „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър"


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


ПРОЛЕТНА НАУЧНА СЕСИЯ НА ФМИ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 2022

ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВА ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СМБ В БЪЛГАРИЯ ОТ 5-9 АПРИЛ 2022 Г., гр. Велико  Търново, http://www.math.bas.bg/smb/ - първо съобщение

ПЕТДЕСЕТА ЮБИЛЕЙНА ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СМБ В БЪЛГАРИЯ ОТ 7-11 АПРИЛ 2021 Г. http://www.math.bas.bg/smb/ - второ съобщение

VI Международна научна конференция "TelecommunicationsInformaticsEnergy and ManagementTIEM 2021, организирана от Висше училище по телекомуникации и пощи – София, на 10 - 11 Септември 2021 г. https://www.utp.bg/research-activities/conferences/

ПЕТДЕСЕТА ЮБИЛЕЙНА ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СМБ В БЪЛГАРИЯ ОТ 7-11 АПРИЛ 2021 Г. http://www.math.bas.bg/smb/

Юбилейна международна научна конференция на ИУ - Варна 11-12 май 2020 г.

Третото издание на международната конференция Mathematics Days in Sofia (MDS)организирана от Института по математика и информатика при Българската академия на науките със съдействието на Съюза на математиците в България и Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“, ще се проведе в София от 13 до 17 юли 2020 г.

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОТБРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ШУМЕН 2019“ 1-3 октомври 2019 г.

9 th BALKAN CONFERENCE IN INFORMATICS

29th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering – EAEEIE 2019

“TECHSYS 2019”, 8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
on ENGINEERING, TECHNOLOGY AND SYSTEMS
16-18 May 2019 | Plovdiv | BG

48ма Пролетна конфренция на СМБ, 01-05.04.2019 в гр.Русе

14th International Conference on Geometry and Applications 2019

VII Национална конференция „От иновативния модел в
час до иновативното училище в мултикултурна среда”

IECMSA-2018

7th International Eurasian Conference on
Mathematical Sciences and Applications
August 28-31, 2018- Kiev, UKRAINE

www.iecmsa.org

Единадесета Национална конференция с международно участие
ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗСЛЕДВАНИЯТА В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО

ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМАТА ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СМБ

II Международного научно-практического семинара «STEM-ОБРАЗОВАНИЕ - ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ», 25-26 октября, 2017

Юбилейна научна конференция "100 години от рождението на проф. Тагамлицки" 15-17 септември 2017, София (ФМИ)

Годишна университетска научна конференция 2017 на Национален военен университет "Васил Левски", Велико Търново

V Международна научна конференция „ТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИИ. ОБРАЗОВАНИЕ. СИГУРНОСТ 2017” - покана

Международная научно-практическая конференция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

Шестата международна научна конференция „Техника, Технологии и Системи - ТЕХСИС 2017”.

Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы педагогической теории и образовательной практики: традиции и инновации»

13.CONFERENCE VARNA 2017