За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Научна конференция с международно участие „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър"


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"Отчет за учебната 2022 / 2023 год.

Отчет за учебната 2021 / 2022 год.

Отчет за учебната 2020 / 2021 год.

Отчет за учебната 2019 / 2020 год.

Отчет за учебната 2018 / 2019 год.

Отчет за учебната 2017 / 2018 год.

Отчет за учебната 2016 / 2017 год.

Отчет за учебната 2015 / 2016 год.

Отчет за учебната 2014 / 2015 год.

Отчет за учебната 2013 / 2014 год.

Отчет за учебната 2012 / 2013 год.

Отчет за учебната 2010 / 2011 год.

Отчет за учебната 2009 / 2010 год.