За ФМИ
Деканско ръководство Правилник


Учебна дейност
Разписи и графици за ОКС Бакалавър Разписи за ОКС Магистър Заповед за групи и потоци Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити Разписи Дневник за стажантска практика


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) ФМИ Ви предлага... Бизнес математика Компютърна информатика Компютърни информационни технологии Информационни технологии в икономиката Информационни технологии, информатика и математика Икономика и математика Икономика КСК - Примерни тестове


Състезание за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ


Състезание за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ


Турнирът за купата на Декана на ФМИ се провежда всяка година. Началото му е поставено през 2014 г. по предложение на факултетското ръководство на ФМИ. Турнирът е разделен на три направления: математика, информационни технологии и икономика. Целта на турнира е да се привлече вниманието на студентите към извън аудиторни занимания, свързани с техните интереси в направленията, по които те се обучават във ФМИ. 

Турнир за купата на Декана на ФМИ по математика: 

           Регламент

           Класиране

Турнир за купата на Декана на ФМИ по информационни технологии: 

           Регламент

           Класиране

Турнир за купата на Декана на ФМИ по икономика: 

           Регламент

           Класиране

Наградите са както следва: 

Първо място – Купа на Декана и външен хард диск

Второ място – външна батерия

Трето място – флаш-карта

Поощрителни награди

Всички участници в турнира получават сертификат за участие.