За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Научна конференция с международно участие „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър"


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Турнирът за купата на Декана на ФМИ се провежда всяка година. Началото му е поставено през 2014 г. по предложение на факултетското ръководство на ФМИ. Турнирът е разделен на три направления: математика, информационни технологии и икономика. Целта на турнира е да се привлече вниманието на студентите към извън аудиторни занимания, свързани с техните интереси в направленията, по които те се обучават във ФМИ. 

Турнир за купата на Декана на ФМИ по математика: 

           Регламент

           Класиране

Турнир за купата на Декана на ФМИ по информатика и информационни технологии: 

           Регламент

           Класиране

Турнир за купата на Декана на ФМИ по програмиране: 

           Регламент

           Класиране

Турнир за купата на Декана на ФМИ по икономика: 

           Регламент

           Класиране

Наградите са както следва: 

Първо място – Купа на Декана и подаръчен ваучер

Второ място – подаръчен ваучер

Трето място – подаръчен ваучер

Поощрителни награди

Всички участници в турнира получават сертификат за участие.