За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Научна конференция с международно участие „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър"


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"Работна програма за учебната 2023-2024

Работна програма за учебната 2022-2023

Работна програма за учебната 2021-2022

Работна програма за учебната 2020-2021

Работна програма за учебната 2019-2020

Работна програма за учебната 2018-2019

Работна програма за учебната 2017-2018

Работна програма за учебната 2016-2017

Работна програма за учебната 2015-2016

Работна програма за учебната 2014-2015

Работна програма за учебната 2013-2014

Работна програма за учебната 2012-2013

Работна програма за учебната 2010-2011