За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Научна конференция с международно участие „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър"


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Ръководството на Факултета по математика и информатика кани всички студенти от ШУ „Епископ Константин Преславски” за участие в турнира за Купата на ДЕКАНА по математика

Турнирът ще се проведе на три етапа. Всеки етап се състои в решаване на три задачи. Задачите ще бъдат обявявани на сайта на ФМИ на ШУ http://fmi.shu.bg със срокове за решаване, както следва

Етап Начало  Край
Първи  01.12.2023 г.  31.12.2023 г.
Втори  01.02.2024 г. 29.02.2024 г.
Трети  01.03.2024 г. 31.03.2024 г. 

Решенията (възможно и сканирани или снимани) да се изпращат на адрес cup-math@shu.bg. Участието в турнира може да бъде индивидуално или отборно (до трима студенти). При изпращане на решенията всеки участник да представи следната информация: трите имена, курс, специалност и факултетен номер. Не се допуска участие на един студент два или повече пъти в един етап. При нарушение на последното правило всички отбори с участие на дублиращия участник ще бъдат дисквалифицирани. Класирането е по брой точки и времето на изпращане на решенията. Резултатите от турнира ще бъдат обявени на 30.04.2024 г. Награждаването на най-добре представилите се участници ще се състои през месец май 2024 г.