За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Разписи и графици за ОКС Бакалавър Разписи за ОКС Магистър Заповед за групи и потоци Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити Разписи Дневник за стажантска практика


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) ФМИ Ви предлага... Бизнес математика Компютърна информатика Компютърни информационни технологии Информационни технологии в икономиката Информационни технологии, информатика и математика Икономика и математика Икономика КСК - Примерни тестове


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Правила и критерии на ШУ за разпределение на средствата

Разпределение на средствата по програма „Млади учени и постдокторанти“ към основните структурни звена на Шуменския университет

Комисия за конкурса във ФМИ, назначена със заповед №ФД-03-051/08.02.2021 г.:

Председател:   доц. д-р Радостина Енчева

Членове:          проф. д.н. Борислав Стоянов

                         проф. д.н. Наталия Павлова

                         доц. д-р Галина Борисова

                         доц. д-р Славена Стоянова

                       Сунай Алиев - млад учен, докторант

Правила на ФМИ за подбор и оценка на кандидатите в Националната научна програма "Млади учени и постдокторанти", 2018-2020 г.

Критерии за оценка на кандидатите

Обява за конкурса

Класиране за 2021 г.