За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Международна научна конференция „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър" Примерни тестове


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Защитили ОНС "доктор" по докторска програма Информатика

Цветелина Иванова

Михаела Тодорова-Куцарова

Теодора Стоянова

Елица Спасова

Боряна Узунова-Димитрова

Красимир Кордов

Борислав Стоянов (доктор на науките)

Христо Параскевов

Станимир Железов

Делян Сърмов

Божидар Станчев

Борислав Стоянов

 

Перспективни направления

Моделиране на псевдослучайни генератори чрез нелинейни системи

Приложение на стеганографията в медицината

Защита на аудио данни

Клъстеризация на химични обекти

Дистанционни методи при изследване на природни феномени и културно- исторически обекти