За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Научна конференция с международно участие „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър"


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Ас. Севинч Айдин Мустан

Корпус: 3
Стая 317
E-mail:
s.mustan@shu.bg
Телефон:
054 830495 вътр. 230
Приемно време:

I седмица: сряда от 9:00 ч. до 11:00 ч.; II седмица: вторник от 9:00 ч. до 11:00 ч.

Дисциплина
Сесия
Дата и час

Методика на обучението по математика
Редовна
10.06.2024 г. от 9 до 10 ч.

Методика на обучението по математика
Поправителна
17.06.2024 г. от 9 до 10 ч.

Методика на обучението по математика
Ликвидация
02.09.2024 г. от 9 до 10 ч.

Училищен курс по алгебра
Редовна
22.05.2024 г. от 9 до 10 ч.

Училищен курс по алгебра
Поправителна
14.06.2024 г. от 9 до 10 ч.

Училищен курс по алгебра
Ликвидация
05.09.2024 г. от 11 до 12 ч.

Интерактивни технологии в обучението
Редовна
14.06.2024 г. от 10 до 11 ч.

Интерактивни технологии в обучението
Поправителна
21.06.2024 г. от 10 до 11 ч.

Интерактивни технологии в обучението
Ликвидация
05.09.2024 г. от 11 до 12 ч.

Училищен курс по информационни технологии
Редовна
31.05.2024 г. от 9 до 10 ч.

Училищен курс по информационни технологии
Поправителна
19.06.2024 г. от 9 до 10 ч.

Училищен курс по информационни технологии
Ликвидация
03.09.2024 г. от 9 до 10 ч.

Училищен курс по информатика и ИТ
Редовна
31.05.2024 г. от 10 до 11 ч.

Училищен курс по информатика и ИТ
Поправителна
19.06.2024 г. от 10 до 11 ч.

Училищен курс по информатика и ИТ
Ликвидация
03.09.2024 г. от 11 до 12 ч.

Училищен курс по информатика
Редовна
31.05.2024 г. от 11 до 12 ч.

Училищен курс по информатика
Поправителна
19.06.2024 г. от 11 до 12 ч.

Училищен курс по информатика
Ликвидация
03.09.2024 г. от 13 до 14 ч.

ИКТОРДС
Редовна
21.05.2024 г. от 9 до 10 ч.

ИКТОРДС
Поправителна
18.06.2024 г. от 9 до 10 ч.

ИКТОРДС
Ликвидация
28.08.2024 г. от 9 до 10 ч.