За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Научна конференция с международно участие „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър"


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Доц. д-р Павлина Петкова Димитрова

Корпус: 3
Стая 308
E-mail:
p.dimitrova@shu.bg
Телефон:
054 830495 вътр. 281
Приемно време:

I седмица Сряда 14-16ч,; II седмица Понеделник 14-16ч.

Дисциплина
Сесия
Дата и час

Финансови пазари и финансови институции
Редовна
16.05.23 г - 12ч, каб.3-308

Публични финанси
Редовна
16.05.23 -12ч,каб.3-308

Финанси
Редовна
16.05.23 -12ч., каб.3-308

Основи на финансите
Редовна
16.05.23 -12ч,каб.3-308

Пари и банково дело
Редовна
16.05.23 -12ч,каб.3-308

Местни финанси
Редовна
16.05.23 -12ч,каб.3-308

Финансови пазари и финансови институции
Редовна
22.05.23 -13,30ч -з.305

Публични финанси
Редовна
22.05.23 -13,30ч -з.305

Финанси
Редовна
22.05.23 -13,30ч -з.305

Основи на финансите
Редовна
22.05.23 -13,30ч -з.305

Пари и банково дело
Поправителна
22.05.23 -13,30ч -з.305

Местни финанси
Поправителна
22.05.23 -13,30ч -з.305

Основи на финансите
Поправителна
01.06.23 -10ч.