За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Научна конференция с международно участие „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър"


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Гл. ас. д-р Емине Ахмед Караташ

Корпус: 3
Стая 320
E-mail:
e.karatash@shu.bg
Телефон:
054 830495 вътр. 326
Приемно време:

I седмица: вторник 12:00-13:00, сряда 11:00-12:00; II седмица: сряда 10:00-12:00

Дисциплина
Сесия
Дата и час

УКА
Редовна
22.05.2024 от 9- 10

Дискретни структури, ДМ
Редовна
29.05.2024 от 9- 10

Математически практикум
Редовна
22.05.2024 от 10- 11

ЛААГ
Редовна
07.06.2024 от 9- 10

Висша математика II част
Редовна
10.06.2024 от 12- 13

УКА
Поправителна
14.06.2024 от 12- 13

Дискретни структури, ДМ
Поправителна
17.06.2024 от 12- 13

Висша математика II част
Поправителна
18.06.2024 от 12- 13

ЛААГ
Поправителна
18.06.2024 от 12- 13