За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Научна конференция с международно участие „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър"


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Гл. ас. д-р Айнур Абдулова Али

Корпус: 3
Стая 204
E-mail:
a.ali@shu.bg
Телефон:
054 830495 вътр. 206
Приемно време:

I-ва седмица: Вторникк от 8ч. до 10ч.; II-ра седмица: Понеделник от 10ч. до 12ч.

Дисциплина
Сесия
Дата и час

ИСП-СИ-1к.
Редовна
22.05.2024 от 9ч до 10 ч.

МА-I/ПОИМ-1к;ГЕОДЕЗИЯ-1к; ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА-РЗ-1к; МА-IV/ИТИМ-2к
Редовна
30.05.2024 от 8ч. до 10ч.

МА-I/АМ-1
Редовна
07.06.2024 от 15ч до 16ч

ВМ-II/СОСС-1к; КТАП-1к; КИС-1к; / МА-I/КИТ-1к
Редовна
13.06.2024 от 8ч до 10ч

МА-I; ИСП; МА-IV; ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА
Поправителна
15.06.2024 от 12ч до 14ч

МА-I /КИТ-1; МА-II/АМ-1; ВМ-II/СОСС-1; КТАП-1; КИС-1
Поправителна
18.06.2024 от 12ч до 14ч