За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Научна конференция с международно участие „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър"


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Доц. д-р Радостина Петрова Енчева

Корпус: 3
Стая 315
E-mail:
r.encheva@shu.bg
Телефон:
054 830495 вътр. 345
Приемно време:

I седмица - сряда от 10:00 до 12:00, II седмица - петък от 10:00 до 12:00

Дисциплина
Сесия
Дата и час

Аналитична геометрия, I ПОИМ; Увод в геометрията, I БМ
Редовна
26.05.2023 от 11:00 до 12:30

Дескриптивна геометрия, I Геодезия
Редовна
26.05.2023 от 11:00 до 12:30

Геометрия на кривите и повъхнините, IV ИТИМ
Редовна
12.05.2023 от 11:00 до 12:30

Приложна геометрия, IV БМ
Редовна
12.05.2023 от 11:00 до 12:30

Приложна геометрия, IV БМ
Поправителна
26.05.2023 от 11:00 до 12:30

Геометрия на кривите и повъхнините, IV ИТИМ
Поправителна
01.06.2023 от 11:00 до 12:30

Аналитична геометрия, I ПОИМ; Увод в геометрията, I БМ
Поправителна
22.06.2023 от 11:00 до 12:30

Дескриптивна геометрия, I Геодезия
Поправителна
22.06.2023 от 11:00 до 12:30