За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Международна научна конференция „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър" Примерни тестове


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Алумни
Изявени алумни


Доц. д-р Радостина Петрова Енчева

Корпус: 3
Стая 315, 211
E-mail:
r.encheva@shu.bg
Телефон:
830495/вътр. 145
Приемно време:

I седмица - четвъртък от 10 до 12 https://meet.google.com/vxj-zbzj-hjx; II седмица - сряда от 10 до 12 https://meet.google.com/jat-iyac-duz

Дисциплина
Сесия
Дата и час

Аналитична геометрия, I ИТИМ
Редовна
16.01.2020 от 9:30 до 11

Геометрия, III КИ
Редовна
23.01.2020 от 13:30 до 15

Геометрия II, IV ПОМИ
Редовна
23.01.2020 от 13:30 до 15

Аналитична геометрия, I ПОМИ
Поправителна
29.01.2020 от 13:30 до 15

Геометрия II, IV ПОМИ; Геометрия, III КИ
Поправителна
30.01.2020 от 13:30 до 15