За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Международна научна конференция „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър" Примерни тестове


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Алумни
Изявени алумни


Доц. д-р Румяна Стойкова Златева

Корпус: Корпус 3
Стая 308
E-mail:
r.zlateva@shu.bg
Телефон:
054 830495/вътр.269
Приемно време:

вторник от 11.30 - 13.30 часа

Дисциплина
Сесия
Дата и час

Управление на екипи
Редовна
01.06.2018 г. 08.00 часа

Управление на екипи
Поправителна
22.06.2018 г. 08.00 часа

Управление на екипи
Ликвидация
03.09.2018 г. 10.00 часа

Управление на иновациите
Поправителна
01.06.2018 г. 08.00 часа

Управление на иновациите
Ликвидация
03.06.2018 г. 11.00 часа

За всички дисциплини в магистърски програми
Редовна
01.06.2018 г. 08.30 часа

За всички дисциплини в магистърски програми
Поправителна
22.06.2018 г. 08.30 часа

За всички дисциплини в магистърски програми
Ликвидация
03.09.2018 г. 10.00 часа

Държавен изпит
Редовна
03.07.2018 г. 08.00 часа