За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Научна конференция с международно участие „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър"


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Доц. д-р Красимир Валентинов Харизанов

Корпус: 3
Стая 316
E-mail:
kr.harizanov@shu.bg
Телефон:
054 830495 вътр. 336
Приемно време:

вторник 09:00 - 10:00, сряда 13:00-14:00 (I и II седмица)

Дисциплина
Сесия
Дата и час

За всички дисциплини
Редовна
06.01.2023 от 09:00 - 10:00

За всички дисциплини
Редовна
09.01.2023 от 13:00 - 14:00

За всички дисциплини
Редовна
11.01.2023 от 09:00 - 10:00