За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Международна научна конференция „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър" Примерни тестове


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Алумни
Изявени алумни


Доц. д-р Радка Пенева Русева

Корпус: 3
Стая 212
E-mail:
russeva@fmi.shu-bg.net
Телефон:
830495/вътр. 126, 0894-612343
Приемно време:

понеделник 13.30-15.30. (I седмица)сряда 13.30 - 15.30,(II седмица) зала 320, К3

Дисциплина
Сесия
Дата и час

ЛААГ - 1 част
Ликвидация
08.09.2020 г., 11.30, К3-зала 320

Дискретни структури
Ликвидация
08.09.2020 г., 11.30, К3-зала 320

Теория на числата
Ликвидация
08.09.2020 г., 11.30, К3-зала 320

Дискретна математика
Ликвидация
08.09.2020 г., 11.30, К3-зала 320

Алгебра - 1 част
Ликвидация
08.09.2020 г., 11.30, К3-зала 320

Кодиране и защита на данни
Ликвидация
08.09.2020 г., 11.30, К3-зала 320