За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Научна конференция с международно участие „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър"


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Проф. д.н. Наталия Христова Павлова

Корпус: 3
Стая 316
E-mail:
n.pavlova@shu.bg
Телефон:
054 830495 вътр. 336
Приемно време:


Дисциплина
Сесия
Дата и час

УКГ
Редовна
Последен работен ден преди изпита 10:00

УКГ
Редовна
Последен работен ден преди изпита 10:00

УКВС
Поправителна
Последен работен ден преди изпита 10:00

УКВС
Ликвидация
Последен работен ден преди изпита 10:00

СЧМОМ
Редовна
Последен работен ден преди изпита 10:00

СЧМОМ
Поправителна
Последен работен ден преди изпита 10:00

СЧМОМ
Ликвидация
Последен работен ден преди изпита 10:00

ИД3
Редовна
Последен работен ден преди изпита 10:00

ИД3
Поправителна
Последен работен ден преди изпита 10:00

ИД3
Ликвидация
Последен работен ден преди изпита 10:00

МФЕМПП
Редовна
Последен работен ден преди изпита 10:00

МФЕМПП
Редовна
Последен работен ден преди изпита 10:00

МФЕМПП
Ликвидация
Последен работен ден преди изпита 10:00

УКГ
Редовна
Последен работен ден преди изпита 10:00

Текущи консултации
Редовна
Последен работен ден преди изпита 10:00