За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Международна научна конференция „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър" Примерни тестове


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Алумни
Изявени алумни


Проф. д.н. Наталия Христова Павлова

Корпус: 3
Стая 316
E-mail:
n.pavlova@shu.bg
Телефон:
830495/вътр. 136
Приемно време:


Дисциплина
Сесия
Дата и час

УКГ
Редовна
Последен работен ден преди изпита 10:00

УКГ
Редовна
Последен работен ден преди изпита 10:00

УКВС
Поправителна
Последен работен ден преди изпита 10:00

УКВС
Ликвидация
Последен работен ден преди изпита 10:00

СЧМОМ
Редовна
Последен работен ден преди изпита 10:00

СЧМОМ
Поправителна
Последен работен ден преди изпита 10:00

СЧМОМ
Ликвидация
Последен работен ден преди изпита 10:00

ИД3
Редовна
Последен работен ден преди изпита 10:00

ИД3
Поправителна
Последен работен ден преди изпита 10:00

ИД3
Ликвидация
Последен работен ден преди изпита 10:00

МФЕМПП
Редовна
Последен работен ден преди изпита 10:00

МФЕМПП
Редовна
Последен работен ден преди изпита 10:00

МФЕМПП
Ликвидация
Последен работен ден преди изпита 10:00

УКГ
Редовна
Последен работен ден преди изпита 10:00

Текущи консултации
Редовна
Последен работен ден преди изпита 10:00