За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Научна конференция с международно участие „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър"


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Х. Проф. д-р Никола Петков Зяпков

Корпус: 3
Стая 319
E-mail:
n.ziapkov@shu-bg.net
Телефон:
054 830495/вътр. 265
Приемно време:

четвъртък : 10-12 ч.

Дисциплина
Сесия
Дата и час

Линейна алгебра, Алгебра 1
Ликвидация
01.09. 2015 10-12

Висша математика 1 за ФТН
Ликвидация
01.09. 2015 10-12

Висша математика 1 и ЛААГ за ФПН
Ликвидация
06.09.2015 10-12

ЛААГ2, Алгебра 2
Редовна
10.06.2015 10-12

Математика 2 за ПФ
Редовна
26.06. 2015 9-11

ЛААГ2, Алгебра 2
Поправителна
24.08.2015 10-12

ЛААГ2, Алгебра 2
Поправителна
26.08. 2015 10-12

Математика 2 за ПФ
Ликвидация
10.09.2015 10-12