За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Международна научна конференция „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър" Примерни тестове


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Алумни
Изявени алумни


Доц. д-р Христо Иванов Параскевов

Корпус: 3
Стая 207
E-mail:
h.paraskevov@shu.bg
Телефон:
(054) 830-495 в. 141
Приемно време:

І седмица: Понеделник и Вторник; ІІ Седмица: Понеделник и Сряда

Дисциплина
Сесия
Дата и час

Управление на проекти
Редовна
8.6.2015 09:00 до 11:00

Компютърни архитектури
Редовна
18.6.2015 09:00 до 11:00

Изкуствен интелект
Редовна
18.6.2015 09:00 до 11:00

ОС
Редовна
18.6.2015 09:00 до 11:00

Нови инф. Технологии
Редовна
24.6.2015 09:00 до 11:00

КМК
Редовна
11.6.2015 09:00 до 11:00

КМК
Поправителна
21.8.2015 09:00 до 11:00

Управление на проекти
Поправителна
21.6.2015 09:00 до 11:00

Изкуствен интелект
Поправителна
24.6.2015 13:00 до 15:00

ОС
Поправителна
24.6.2015 13:00 до 15:00

Нови инф. Технологии
Поправителна
25.6.2015 13:00 до 15:00

Компютърни архитектури
Поправителна
25.6.2015 13:00 до 15:00