За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Научна конференция с международно участие „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър"


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Доц. д-р Станимир Кунчев Железов

Корпус: 3
Стая 301
E-mail:
stanzhelezov@yahoo.com
Телефон:
054 830495 вътр. 287
Приемно време:

Вторник 12:00 - 13:00

Дисциплина
Сесия
Дата и час

Web технологии
Редовна
19.06.2015 г. 10:00 до 12:00

Web дизайн
Редовна
15.06.2015 г. 10:00 до 12:00

Web технологии
Поправителна
27.08.2015 г. 10:00 до 12:00

Web дизайн
Поправителна
24.08.2015 г. 10:00 до 12:00

Програмиране на Java
Поправителна
01.06.2015 г. 10:00 до 12:00