За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Научна конференция с международно участие „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър"


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Х. Ст. преп. Росица Пенчева Христова

Корпус: 3
Стая 208
E-mail:
r.hristova@shu.bg
Телефон:
054 830495 вътр. 341
Приемно време:

I седмица понеделник 13-15; ІІ седмица петък 10-12

Дисциплина
Сесия
Дата и час

Компютърна графика
Редовна
24.01.2018 13-15

Компютърна графика
Поправителна
30.01.2017 13-15

Бизнес информатика
Редовна
11.01.2018 14-16

Операционни системи
Редовна
26.05.2017 15-17

Операционни системи
Поправителна
28.06.2017 10-12

Нови информационни технологии
Редовна
26.05.2017 13-15ч

Операционни системи
Ликвидация
25.08.2017 13-15ч.

Компютърни системи
Редовна
12.06.2017 14-16ч

Нови информационни технологии
Поправителна
29.06.2017 13-15ч.

Компютърна графика
Ликвидация
26.05.2017 14-16

Компютърни системи
Поправителна
28.06.2016 13-15ч.

Компютърни системи
Ликвидация
30.08.2017 13-15ч.

Нови информационни технологии
Ликвидация
04.09.2017 14-16ч.

Операционни системи
Ликвидация
04.09.2017 13-15ч.

Бизнес информатика
Ликвидация
04.09.2017 15-17ч.

Основи на информатиката
Редовна
04.01.2018 10-12ч.

Основи на бизнес информатиката
Редовна
10.01.2018 10-12ч.