За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Международна научна конференция „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър" Примерни тестове


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Алумни
Изявени алумни


Гл. ас. д-р Делян Христов Сърмов

Корпус: 3
Стая 208
E-mail:
dsarmov@mail.bg
Телефон:
830495/вътр. 141
Skype:
dsarmov
Приемно време:

4.01.2021 от 10-12 часа, 7.01.2021 от 10-12 часа, 13.01.2021 от 10-12 часа, 21.01.2021 от 13-15 часа, 28.01.2021 от 13-15 часа https://meet.google.com/uwz-jamu-kdq