За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Международна научна конференция „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър" Примерни тестове


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Алумни
Изявени алумни


Гл. ас. д-р Делян Христов Сърмов

Корпус: 3
Стая 208
E-mail:
dsarmov@mail.bg
Телефон:
830495/вътр. 141
Skype:
dsarmov
Приемно време:

4.01.2021 от 10-12 часа, 7.01.2021 от 10-12 часа, 13.01.2021 от 10-12 часа, 21.01.2021 от 13-15 часа, 28.01.2021 от 13-15 часа https://meet.google.com/uwz-jamu-kdq

Дисциплина
Сесия
Дата и час

Системи за графична обработка 1ИТИ
Редовна
4.01.2021 от 10-12 часа

Методи, модели и алгоритми за синтез на изображения 4КИТ
Редовна
7.01.2021 от 10-12 часа

Компютърна графика 4КИ
Редовна
13.01.2021 от 10-12 часа

Системи за графична обработка 1ИТИ
Поправителна
21.01.2021 от 13-15 часа

Компютърна графика 4КИ
Поправителна
21.01.2021 от 13-15 часа

Методи, модели и алгоритми за синтез на изображения 4КИТ
Поправителна
28.01.2021 от 13-15 часа

Основи на комуникационната и компютърна техника 1КИТ
Редовна
13.01.2021 от 10-12 часа

Основи на комуникационната и компютърна техника 1КИТ
Поправителна
24.01.2021 от 13-15 часа

Операционни системи 3КИС и 3КТАП
Редовна
4.01.2021 от 10-12 часа

Операционни системи 3КИС и 3КТАП
Поправителна
28.01.2021 от 13-15 часа