За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Международна научна конференция „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър" Примерни тестове


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Алумни
Изявени алумни


Доц. д-р Корнелия Тодорова Цонева

Корпус: 3
Стая 308
E-mail:
kornelia_61@mail.bg
Телефон:
830495/вътр. 269
Приемно време:

сряда 13 - 15 ч.

Дисциплина
Сесия
Дата и час

За всички дисциплини на специалности "Компютърна информатика" и "Икономическа информатика"
Редовна
9.01. 2017 г. от 9 ч.

За всички дисциплини на специалности "Компютърна информатика" и "Икономическа информатика"
Поправителна
31.01. 2017 г. от 9 ч.

За всички дисциплини на специалности "Компютърна информатика" и "Икономическа информатика"
Ликвидация
25.08.2017 г. от 9 ч.

За всички дисциплини на специалност "Икономика"
Редовна
17.01.2017 г. от 9 ч.

За всички дисциплини на специалност "Икономика"
Поправителна
30.01.2017 г. от 9 ч.

За всички дисциплини на специалност "Икономика"
Ликвидация
25.08.2017 г. от 11 ч.

За всички дисциплини в магистърските програми
Редовна
13.01.2017 г. от 9 ч.

За всички дисциплини в магистърските програми
Поправителна
30.01.2017 г. от 11 ч.

За всички дисциплини в магистърските програми
Ликвидация
6.02.2017 г. от 9 ч.