За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Международна научна конференция „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър" Примерни тестове


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Алумни
Изявени алумни


Гл. ас. д-р Милена Николова Иванова

Корпус: 3
Стая 320
E-mail:
m.ivanova@shu.bg
Телефон:
830495/вътр. 126
Приемно време:

вторник 12 - 14 ч.

Дисциплина
Сесия
Дата и час

ЛААГ I геод.
Редовна
17. 01. 2020 9:00 часа

Алгебра с ТЧ II ИМ
Редовна
10. 01. 2020 9:00 часа

Алгебра II БМ
Редовна
20. 01. 2020 9:00 часа

ЛАП I БМ
Редовна
10. 01. 2020 9:00 часа

ЛА I ИТИМ
Редовна
10. 01. 2020 9:00 часа

Алгебра 1 част II МИ
Редовна
20. 01. 2020 9:00 часа

ЛААГ 1 част I КИТ
Редовна
20. 01. 2020 9:00 часа

ЛААГ I геод. (МО)
Редовна
23. 01. 2020 9:00 часа

ЛААГ I геод., I геод. (МО)
Поправителна
30. 01. 2020 9:00 часа

за I ИТИМ, I БМ, II ИМ, II МИ, II БМ
Поправителна
24. 01. 2020 9:00 часа

ЛААГ 1 част I КИТ
Поправителна
27. 01. 2020 11:30 часа

Приложна алгебра II КИТ
Редовна
05. 06. 2019 12:00 часа

Алгебра 2 част II МИ
Редовна
05. 06. 2019 12:00 часа

КЗД III КИ
Редовна
05. 06. 2019 12:00 часа

Математика 2 част I ПУНУП
Редовна
06. 06. 2019 12:00 часа

Приложна алгебра II КИТ
Поправителна
25. 06. 2019 09:00 часа

Алгебра 2 част II МИ
Поправителна
25. 06. 2019 09:00 часа

КЗД III КИ
Поправителна
25. 06. 2019 09:00 часа

Математика 2 част I ПУНУП
Поправителна
26. 06. 2019 09:00 часа