За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Научна конференция с международно участие „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър"


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Гл. ас. д-р Милена Николова Иванова

Корпус: 3
Стая 320
E-mail:
m.ivanova@shu.bg
Телефон:
054 830495 вътр. 326
Приемно време:


Дисциплина
Сесия
Дата и час

КЗД IV БМ
Редовна
16. 05. 2024 9:00 часа

Алгебра I ИТИМ II КИТ IIСИ
Редовна
27. 05. 2024 9:00 часа

ИГА IV ИМ
Редовна
02. 05. 2024 9:00 часа

КЗД III КИТ III КИ III ИТИ
Редовна
05. 06. 2024 9:00 часа

Методи за решаване на задачи
Редовна
05. 06. 2024 9:00 часа

ИГА IV ИМ
Поправителна
22. 05. 2024 9:00 часа

КЗД IV БМ
Поправителна
29. 05. 2024 9:00 часа

Алгебра I ИТИМ II КИТ IIСИ
Поправителна
19. 06. 2024 9:00 часа

КЗД III КИТ III КИ III ИТИ
Поправителна
20. 06. 2024 9:00 часа

Методи за решаване на задачи
Поправителна
20. 06. 2024 9:00 часа