За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Научна конференция с международно участие „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър"


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

ФАКУЛТЕТЪТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ОРГАНИЗИРА

СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА

Участие:  Състезанието се състои в решаване на 10 тестови задачи с избираем отговор. Продължителността му е 1 час и 30 минути. Участието  е индивидуално и еднократно и в него могат вземат участие учениците от 10ти до 12ти клас. 

Начин на провеждане: Задачите ще бъдат обявявани на сайта на ФМИ на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"  чрез линк. В отворената форма на теста учениците трябва да попълнят задължително имената си, населеното място и училището, в което учат, e-mail и телефон за връзка. След това ще могат да продължат към въпросите от теста.

18.04.2021 г. от 9:00 до 10:30 часа         ЛИНК КЪМ ЗАДАЧИТЕ  

След приключване на състезанието, на e-mail: fmi@shu.bg изпратете декларация (сканирана или снимана) за участници под 16 г. и за участници над 16 г.

Всеки участник в състезанието получава сертификат за участие. Резултатът от състезанието може да послужи като оценка от приемен изпит за специалностите във Факултета по математика и информатика  по избор:

Компютърна информатика
Компютърни информационни технологии
Информационни технологии в икономиката
Информационни технологии, информатика и математика
Икономика и математика
Бизнес математика
Икономика

 

Допълнителна информация на: http://fmi.shu.bg