За ФМИ
Деканско ръководство Правилник


Учебна дейност
Разписи и графици за ОКС Бакалавър Разписи за ОКС Магистър Заповед за групи и потоци Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити Разписи Дневник за стажантска практика


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) ФМИ Ви предлага... Бизнес математика Компютърна информатика Компютърни информационни технологии Информационни технологии в икономиката Информационни технологии, информатика и математика Икономика и математика Икономика КСК - Примерни тестове


Състезание за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ


Състезание за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ


ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

ФАКУЛТЕТЪТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ОРГАНИЗИРА УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

ЗА КУПАТА НА ДЕКАНА

ПО МАТЕМАТИКА

Участие:  Състезанието ще се проведе на два етапа.

Всеки етап  се състои в решаване на 5 задачи. Задачите ше бъдат обявявани на сайта на ФМИ на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" http://fmi.shu.bg със срокове за решаване

Първи етап: 15.01.2020 г. – 15.02.2020 г.   ЗАДАЧИ
Втори етап: 16.02.2020 г. – 31.03.2020 г.     ЗАДАЧИ

Решенията (възможно и сканирани или снимани) както и трите имена, телефон за връзка, училището, в което се обучават участниците, населеното място се изпращат на адрес fmi@shu.bg. Участието в турнира е индивидуално. 

Класиране и награди:
Класирането е по брой точки и времето на изпращане на решенията. Резултатите от състезанието ще бъдат обявени в средата  на април 2020 г. Най-добрите  участници  ще  бъдат поканени през месец май 2020 г. във Факултета по математика и информатика. Тогава ще се проведе и церемонията по връчване на купата на Декана.

Всички участници  в първия или втория етап на състезанието получават сертификат за участие. Резултатът от състезанието може да послужи като оценка от приемен изпит за специалностите във Факултета по математика и информатика  по избор:

Компютърна информатика
Компютърни информационни технологии
Информационни технологии в икономиката
Информационни технологии, информатика и математика
Икономика и математика
Бизнес математика
Икономика

Записалите се участници за студенти във ФМИ ще участват в разпределението на три еднократни стипендии в размер на 250лв. за всяка специалност на факултета.

Допълнителна информация на: http://fmi.shu.bg