За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Разписи и графици за ОКС Бакалавър Разписи за ОКС Магистър Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити Разписи Дневник за стажантска практика


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) Специалности в ОКС "бакалавър" Примерни тестове


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

ФАКУЛТЕТЪТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ОРГАНИЗИРА УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

ЗА КУПАТА НА ДЕКАНА

ПО МАТЕМАТИКА

Участие:  Състезанието се състои в решаване на 5 задачи. Участието в турнира е индивидуално и еднократно.

Задачите ще бъдат обявявани на сайта на ФМИ на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"  чрез линк или QR код със срок за решаване

15.02.2021 г. – 16.04.2021 г.          ЛИНК КЪМ ЗАДАЧИТЕ  

Първите три задачи са с избираем отговор и решенията им се избират в електронния формат. Задача 4 и задача 5 изискват пълно решение. Решенията на тези две задачи  (възможно и сканирани или снимани), както и:

трите имена; телефон за връзка; училището, в което се обучават участниците, населеното място и декларация (сканирана или снимана) за участници под 16 г. и за участници над 16 г., се изпращат отделно на адрес math-cup@shu.bg

Класиране и награди:

Класирането е по брой точки и времето на изпращане на решенията. Резултатите от състезанието ще бъдат обявени в средата  на април 2021 г. Най-добрите  участници  ще  бъдат поканени през месец май 2021 г. във Факултета по математика и информатика. Тогава ще се проведе и церемонията по връчване на купата на Декана.

Всеки участник  в състезанието получава сертификат за участие. Резултатът от състезанието може да послужи като оценка от приемен изпит за специалностите във Факултета по математика и информатика  по избор:

Компютърна информатика
Компютърни информационни технологии
Информационни технологии в икономиката
Информационни технологии, информатика и математика
Икономика и математика
Бизнес математика
Икономика

 

Допълнителна информация на: http://fmi.shu.bg