За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Разписи и графици за ОКС Бакалавър Разписи за ОКС Магистър Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити Разписи Дневник за стажантска практика


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) Специалности в ОКС "бакалавър" Примерни тестове


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

ФАКУЛТЕТЪТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ОРГАНИЗИРА УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

ЗА КУПАТА НА ДЕКАНА

ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Регламент за участие:
Изработване на ученически web сайт, презентация или софтуерно приложение.

Изисквания към разработките:
Функционална и логическа завършеност (пълнота)
Ясно дефинирана цел. Завършеност и достоверност на информацията.
Удобство при използване
Интуитивен интерфейс. Лесна ориентация в навигационната структура.

Графичен интерфейс

Да бъде с естетичен и приятен графичен интерфейс. Подходящо подбрани цветови комбинации. Съответствие на графичния интерфейс на съдържанието и навигацията.

Разработки се изпращат на e-mail: kupa_fmi@shu.bg  до 16.04.2021 г.

На посочения по-горе e-mail, моля посочете трите си имена, училище, населеното място, телефон за връзка, както и изпратете декларация (сканирана или снимана) за участници под 16 г. и за участници над 16 г.

Класиране и награди:

Най-добрите участници ще бъдат поканени през месец май във Факултета по математика и информатика да презентират своя продукт. Тогава ще се проведе и церемонията по връчване на купата на Декана.

Всеки участник в състезанието получава сертификат за участие. Резултатът от състезанието може да послужи като оценка от приемен изпит за специалностите на Факултета по математика и информатика, по избор:

Компютърна информатика
Компютърни информационни технологии
Информационни технологии в икономиката
Информационни технологии, информатика и математика
Икономика и математика
Бизнес математика

Допълнителна информация на: http://fmi.shu.bg