За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Научна конференция с международно участие „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър"


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

ФАКУЛТЕТЪТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ОРГАНИЗИРА УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

ЗА КУПАТА НА ДЕКАНА

ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Регламент за участие:
Изработване на ученически web сайт, презентация, софтуерно приложение или мултимедиен продукт (обработка на растерно или векторно изображение, цифрова обработка на звук, видео клип).

Изисквания към разработките:
Функционална и логическа завършеност (пълнота)
Ясно дефинирана цел. Завършеност и достоверност на информацията.
Удобство при използване
Интуитивен интерфейс. Лесна ориентация в навигационната структура.

Графичен интерфейс

Да бъде с естетичен и приятен графичен интерфейс. Подходящо подбрани цветови комбинации. Съответствие на графичния интерфейс на съдържанието и навигацията.

Разработки се изпращат на e-mail: kupa_fmi@shu.bg  до 15.04.2024 г.

На посочения по-горе e-mail, моля посочете трите си имена, училище, клас, населеното място, телефон за връзка, както и изпратете декларация (сканирана или снимана) за участници под 16 г. и за участници над 16 г.

Класиране и награди:

Най-добрите участници ще бъдат поканени през месец май във Факултета по математика и информатика да презентират своя продукт. Тогава ще се проведе и церемонията по връчване на купата на Декана.

Всеки участник в състезанието получава сертификат за участие. Резултатът от състезанието може да послужи като оценка от приемен изпит за специалностите на Факултета по математика и информатика, по избор:

Софтуерно инженерство
Компютърни информационни технологии
Компютърен дизайн и мултимедия
Информационни технологии, информатика и математика
Бизнес математика

Допълнителна информация на: http://fmi.shu.bg