За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Международна научна конференция „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър" Примерни тестове


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

ФАКУЛТЕТЪТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ОРГАНИЗИРА УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

ЗА КУПАТА НА ДЕКАНА

ПО ИКОНОМИКА

Катедра „Икономика и математическо моделиране“ Ви предоставя ШАНС за участие в надпревара и реална възможност за прием в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

Какво е необходимо?

Напишете есе на тема: „Иновации и устойчиво развитие в съвременната икономика“, в коeто можете да изложите Вашите виждания за проблеми, промени, приоритети, проекти, дейности и закони на страната, града, конкретна фирма /организация/ или вижданията Ви за Вашата професионална реализация!
Ограничения в обема на работата – няма.

Есетата изпращайте на e-mail: ese_fmi@shu.bg до 15.04.2023 г.                       

На посочения по-горе e-mail, моля посочете трите си имена, училище, населеното място, телефон за връзка, както и изпратете декларация (сканирана или снимана) за участници под 16 г. и за участници над 16 г.

Очакваме Ви!

УСПЕХ!

Класиране и награди:

Най-добрите участници ще бъдат поканени през месец май във Факултета по математика и информатика да презентират своя продукт. Тогава ще се проведе и церемонията по връчване на купата на Декана.

Всеки участник в състезанието получава сертификат за участие. Резултатът от състезанието може да послужи като оценка от приемен изпит за специалностите на Факултета по математика и информатика, по избор:

Икономика
Педагогика на обучението по икономика и математика
Бизнес математика

Допълнителна информация на: http://fmi.shu.bg