За ФМИ
Деканско ръководство Правилник


Учебна дейност
Разписи и графици за ОКС Бакалавър Разписи за ОКС Магистър Заповед за групи и потоци Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Ресурсна система Дати за държавни изпити Разписи Дневник за стажантска практика


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Нашият факултет (клип) ФМИ Ви предлага... Бизнес математика Компютърна информатика Компютърни информационни технологии Информационни технологии в икономиката Информационни технологии, информатика и математика Икономика и математика Икономика КСК - Примерни тестове


Състезание за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ


Състезание за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ


ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

ФАКУЛТЕТЪТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ОРГАНИЗИРА УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

ЗА КУПАТА НА ДЕКАНА

ПО ИКОНОМИКА

Катедра „Икономика и математическо моделиране“ Ви предоставя ШАНС за участие в надпревара и реална възможност за прием в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

Какво е необходимо?
Напишете есе на тема: „Моята идея за икономически просперитет“, в коeто можете да изложите Вашите виждания за проблеми, промени, приоритети, проекти, дейности и закони на страната, града, конкретна фирма /организация/ или вижданията Ви за Вашата професионална реализация!
Ограничения в обема на работата - няма!

Есетата изпращайте на e-mail: slavena.stoyanova@shu.bg до 31.03.2020 г.                        
Посочете Вашите три имена, училище, населено място, телефон и имейл за връзка!
Очакваме Ви!
УСПЕХ!

Класиране и награди:

Най-добрите участници ще бъдат поканени през месец май във Факултета по математика и информатика да презентират своя продукт. Тогава ще се проведе и церемонията по връчване на купата на Декана.

Записалите се за студенти във ФМИ ще участват в разпределението на три еднократни стипендии в размер на 250 лв. за всяка от долните специалности на факултета.

Всички участници в състезанието получават сертификат за участие. Резултатът от състезанието може да послужи като оценка от приемен изпит за специалностите на Факултета по математика и информатика, по избор:

Икономика
Икономика и математика
Информационни технологии в икономиката
Бизнес математика

Допълнителна информация на: http://fmi.shu.bg