За ФМИ
Деканско ръководство


Учебна дейност
Държавни изпити Организатор учебна дейност


Научна дейност
Годишник на ШУ (ФМИ) MATTEX Научна конференция с международно участие „Икономически науки и устойчиво образование“ Семинари Конференции Проекти Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2"


Качество
Анкети Работна програма Отчет


За студентите
Учебни материали Стипендии Разписи Дневник за стажантска практика Дати за държавни изпити


Докторанти
Докторски програми Общи документи, формуляри, съобщения


За преподавателите
Документи Консултации за изпити


За кандидат-студенти
Специалности в ОКС "бакалавър"


Състезания за ученици
Ученическо състезание за Купата на Декана на ФМИ Състезание по математика


Състезания за студенти
Турнир за купата на Декана на ФМИ Седемнадесети национален конкурс млад икономист 2021 г. Състезание "NEETs Предприемачи"


Анкети проведени през учебната 2017/2018 година:

Анкетни карти за мнението на работодатели за ПН Икономика - част 1, част 2

Новопостъпили студенти

Новопостъпили студенти - по специалности

Анкети проведени през учебната 2016/2017 година:

Новопостъпили студенти

Новопостъпили студенти - по специалности

Завършващи студенти

Анкети проведени през учебната 2015/2016 година:

Новопостъпили студенти

Новопостъпили студенти - по специалности

Анкети проведени през учебната 2013/2014 година със студенти от:

Всички 1 курсове

1 курс Стопанска математика

1 курс Математика и информатика

1 курс Компютърна информатика

1 курс Компютърни информационни технологии

1 курс Икономика

Анкети проведени през учебната 2010/2011 година със студенти от:

1 курс КИТ, редовно обучение

1 курс М, редовно обучение

1 курс КИ, редовно обучение

1 курс ИкИнф, редовно обучение