Научната конференция "МАТТЕХ 2018", организирана от Факултета по математика и информатика и Факултета по технически науки, ще се проведе от 25 до 27 октомври 2018 година в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". МАТТЕХ се провежда на всеки две години с участието на представители на академичните среди от България и чужбина, преподаватели от средните училища и бизнес-организации.

    Програмата включва различни тематични направления от областта на математическите, компютърните, техническите и стопанските науки. Конференцията е добра възможност за обмен на научни идеи и практически опит, създаване на нови контакти и бъдещи съвместни проекти. 

от Организационния комитет

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА